Varför skulle jag registrera varumärken?

Bland fördelarna med att registrera varumärken hos Clearinghouse kan nämnas tillgången till sunrise-registrering vid lansering av nya toppdomäner och till tjänsten Trademark Claims.

  1. Den s.k. sunrise-perioden infaller minst 30 dagar innan domännamnen lanseras bland allmänheten. Varumärkesinnehavare kan under sunrise-perioden skydda domännamn som matchar deras varumärke innan allmänheten får tillgång till toppdomänen. En sunrise-period är obligatorisk för alla nya toppdomäner och minimikravet för att delta i denna begränsade förregistreringsperiod är att ha en godkänd varumärkesregistrering i Clearinghouse. För att vara förberedd inför ”den största soluppgången någonsin” måste du därför se till att du registrerar alla varumärken som behöver skyddas hos Clearinghouse.
  2. Tjänsten Trademark Claims kommer efter ”the sunrise” (soluppgången). Det är en bevakningstjänst – som enligt ICANN gäller för alla nya toppdomäner – som varnar både de som registrerar domännamn och varumärkesinnehavarna om möjliga intrång.

Tjänsten fungerar på följande sätt:

  • Potentiella domännamnsregistranter får ett varningsmeddelande när de försöker registrera ett domännamn som matchar beskrivningen av ditt varumärke hos Trademark Clearinghouse.
  • Om domännamnsregistranten, efter att ha tagit emot och godkänt meddelandet, ändå går vidare med registreringen av domännamnet, kommer varumärkesinnehavare som har ett motsvarande märke att få ett meddelande om domännamnsregistreringen så att han eller hon har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.