Wie kan gebruik maken van het Clearinghouse?

Elke merkhouder, privépersoon of bedrijf kan een handelsmerk bij het Clearinghouse laten registreren.

Het Clearinghouse aanvaardt en controleert een ruim gamma handelsmerken:

  • geregistreerde handelsmerken
  • merken die beschermd zijn door een statuut of verdrag
  • door de rechtbank gevalideerde merken
  • alle andere merken die een intellectueel eigendomsrecht vormen in overeenstemming met de wetgeving waaronder de merkhouder valt en die aan de vereisten van het Trademark Clearinghouse voldoen.