מדוע עלי להירשם?

היתרונות הטמונים ברישום סימן מסחרי ב-Clearinghouse כוללים גישה לרישום במרשמי התחומים העיליים החדשים בשלב קדם-ההשקה (Sunrise period), וכן לשירות התביעות בנושאי סימנים מסחריים.

  1. שלב קדם-ההשקה הוא תקופה התחלתית בת 30 יום לפחות לפני ששמות התחומים מוצעים לציבור הרחב. בעלי סימנים מסחריים יכולים לנצל את תקופת קדם-ההשקה כדי להגן על שם התחום התואם לסימן המסחרי שלהם לפני שהתחום העילי הזה נפתח לציבור הרחב. שלב קדם-ההשקה הוא שלב חובה עבור כל שמות התחומים הגנריים העיליים, ודרישת המינימום להשתתפות בשלב קדם-רישום זה היא קיומו של רישום תקף של סימן מסחרי ב-Clearinghouse. ולכן, כדי שתהיו מוכנים ל"שלב קדם-ההשקה הגדול מאז ומתמיד", עליכם לוודא שהוספתם ל-Clearinghouse כל סימן מסחרי הזקוק להגנה.

  2. שירות התביעות בנושאי סימנים מסחריים (Trademark Claims) מתחיל לפעול לאחר קדם-ההשקה. מדובר בשירות התראות – שאושר ע"י ICANN עבור כל שמות התחומים הגנריים העיליים החדשים – שנועד להזהיר את מי שרשם שמות תחום וגם את בעלי הסימנים המסחריים על כל הפרה אפשרית.

השירות יפעל באופן הבא:

  • רושמי שמות תחום פוטנציאליים יקבלו אזהרה כאשר ינסו לרשום שם תחום התואם סימן מסחרי המופיע כבר ב-Trademark Clearinghouse.

  • אם לאחר קבלת ההודעה הזו ימשיך מי שרושם את שם התחום לבצע פעולה זו, יקבל בעל הסימן המסחרי התואם התראה על רישום שם התחום כדי שיוכל לנקוט פעולה מתאימה בעניין על פי שיקול דעתו.